Buddy Project

Together we are stronger & wiser

Sinds een aantal jaren zijn er een groot aantal LHBTQI+ asielzoekers naar Nederland gekomen voor een beter leven. Deze doelgroep heeft ondersteuning nodig en meer zelfvertrouwen om zodoende de samenleving in te treden. Ieder mens heeft recht op veiligheid, onderdak, gezondheidszorg en veiligheid. Dit zijn de basisprincipes voor een beter leven. Volgens velen worden deze LHBTQI+ vluchtelingen en asielzoekers gezien als een minderheid in een minderheid. Zij zijn gevlucht, LHBTQI+ en niet te vergeten bicultureel. 

 

De LHBTQI+ vluchtelingen/asielzoekers zijn zeer kwetsbaar, omdat hun geaardheid en/of genderexpressie in het land van herkomst niet wordt geaccepteerd door culturele, religieuze en/of politieke redenen met vaak levensbedreigende gevolgen. Deze doelgroep kampt vaak ook met dubbele psychische lasten. Deze vluchtelingen zijn continu in een overlevingsmodus en zijn op zoek naar een stabieler bestaan net als ieder ander. Deze doelgroep kampt vaak met risicofactoren zoals; isolatie, psychische stoornissen, depressies en verslavingen die mogelijk tot verhoogde suïcidaliteit kunnen leiden. Om dit tegen te gaan richt het Buddy Project in samenwerking met het project Prisma Groep zich op de zelfredzaamheid in de samenleving.

 

Zelfredzaamheid

Buddy project is bedoeld voor LHBTQI+ vluchtelingen/asielzoekers die een (tijdelijk) onevenwichtig leven hebben als gevolg van geestelijke gezondheid of meerdere problemen zoals een ongezonde levensstijl. De buddy’s ondersteunen deze vluchtelingen op een zelfredzamer bestaan. Buddy project is beschikbaar voor alle LHBTQI+ vluchtelingen/asielzoekers in heel Nederland.
 

Voordelen van een biculturele buddy:

  • De buddy’s zijn ervaringsdeskundige

  • Begrijpen de cultuur

  • Spreken vaak dezelfde taal

  • Zijn al betrokken binnen de doelgroep en kennen de vluchtelingen/asielzoekers.

Coaching

Per maand is de buddy 4-6 uur bezig met het coachen van zijn/haar maatje. De coaches van de LHBTQI+ vluchtelingen/asielzoekers kunnen zowel Whatsapp, sms, email als belcontact hebben. Een keer per maand zal er een afspraak ingepland worden, en zullen de buddy’s een activiteit verrichten. Zodoende kunnen de buddy’s deze doelgroep ondersteunen in hetgeen wat nodig is. Dit kan bijvoorbeeld zijn het oefenen van de Nederlandse taal, zakelijke aspecten, luisterend oor aanbieden, leerzame activiteiten verrichten of samen sporten etcetera.


Begeleiding buddy’s
De buddy’s zullen eens in het halfjaar een voortgangsgesprek hebben met één of beide projectleiders. Op deze manier kunnen uitdagingen in hun contact met de LHBTQI+ vluchteling/asielzoekers besproken worden.
Het is belangrijk om de buddy’s ook ruimte te geven om over hun ervaringen te spreken met anderen. Wij zullen eens in de drie maanden een kwartaalbijeenkomst organiseren waar ze hiervoor de ruimte hebben en bij iedere bijeenkomst zullen wij een gastspreker uitnodigen of een bepaald onderwerp agenderen.

 

Ben jij bicultureel en LHBTQI+ en heb je interesse om een buddy te worden voor een LHBTQI+ vluchteling/asielzoeker. Stuur dan een email naar: 

isjed.hussain@gmail.com

of een Whatsapp/sms naar

telefoonnummer: 06-38604707

Voor meer informatie over dit project verwijzen wij u

naar deze website :

https://www.oranjefonds.nl/project/een-bicultureel-maatje-begrijpt-mij